menu

Environmentálne práce

Naša spoločnosť vykonáva práce environmentálneho charakteru najmä pri relaizácii sanačných prác nebezpečných odpadov a iných ako nebezpečných odpadov v prírodnom prostredí – chránených územiach a chránených objektoch rôzneho stupňa. Realizujeme označenia chránených území a objektov, uzatváranie a ohradzovanie chránených území a objektov, monitorovacie práce, inštalačné práce v neštandardných pracovných podmienkach, v podzemí a vo výškach.

 

Hlavné činnosti

 • odstraňovanie a likvidácia nebezpečných odpadov (foto)
 • odstraňovanie a likvidácia iných ako nebezpečných odpadov (foto)
 • označenia chránených území (CHKO, NP)
 • označenia chránených objektov (jaskyne, PP, NPP)
 • uzatváranie chránených objektov (jaskýň, iných vzácnych alebo na vstup nebezpečných prírodných objektov) (foto)
 • ohradzovanie chránených objektov (jaskýň, iných vzácnych alebo na vstup nebezpečných prírodných objektov) (foto1, foto2
 • inštalačné práce v prírodnom prostredí (jaskyniach)
 • monitorovacie práce (zabezpečenie zberu výstupných údajov z monitorovacích zariadení)
 • práce v hĺbkach a výškach pomocou horolezeckej techniky

 

Refernecie:

 • Štátna ochana prírody Slovenskej republiky
 • Správa slovenských jaskýň
 • Správy chránených území
 • Správy národných parkov
 • Ostatný partneri – súkromný sektor (Detox, Microstep-Mis, Mevako, ...