menu

Stavebné práce

            V rámci stavebných prác sa venujeme najmä stavebným prácam v neštandardných a sťažených podmienkach. Realizujeme opravy stavieb a technických zariadení v ťažko dostupnom teréne (vysielače, rozvodné stanice, stanice subjektov relizujúce transport energií, ..., stožiare, ...).  Našimi prostriedkami dokážeme dostať stavebný materiál a technické zariadenia aj na tie najnedostupnejšie miesta. Realizujeme práce vo výškach najrôznejšieho charakteru – povrchová úprava stoziarov a ich technických zariadení, inštalácia technických zariadení vo výškach, zabezpečovacie práce,...)

 

Referencie: